Tradisjonen med å sende julekort startet i 1843. Det var den britiske forretningsmannen Henry Cole som ikke hadde tid til å skrive brev til alle sine venner og slektninger, og ba kunstneren John Calcott Horsley om å lage et kort for seg. Horsley tegnet en lykkelig familie som spiste julemiddag. Teksten var "A Merry Christmas and a Happy New Year to you". Det ble trykket opp rundt 1000 kort, og de som ikke ble brukt, solgte trykkeren videre for en shilling stykket, noe som var en ganske stiv pris.
Idéen ble godt mottatt, for allerede året etterpå ble det solgt omkring 25.000 julekort. Dette var på tross av motivet på dette første masseproduserte julekortet. Motivet forarget visse kretser i England, fordi julekortet fremstilte et selskap som skålte og sa ”Gledelig jul”. At alkohol og den hellige julen ble fremstilt sammen, var ikke noe som gledet det engelske borgerskapet.
Det første norske julekortet ble trykket hos Beyer i Bergen i 1870, men det var først på 1880-tallet at noen omfattende norsk julekortproduksjon kom i gang. Mange kort var importert, særlig fra Danmark og Tyskland.


From the beginning, the motifs on the cards marked by the foreign role models. The subjects for the first Norwegian Christmas cards were national romantic scenes. In particular, the reproductions of Adolph Tidemand painting "Norwegian Christmas Custom" from 1843 popular. The first Norwegian Christmas cards Claus was drawn by Wilhelm Larsen in 1883. The foremost Norwegian Santa draws were still Nils Bergslien, which specialized in humorous images with rich smånisser with big hat and long white hair, placed in Norwegian farming landscape.

Today, Christmas cards purchased with all sorts of motives. From small and simple to large and colorful. The most popular cards are still those who have an old-fashioned, nostalgic tone with toboggan and goblins and large, thick Santas with red coats..
Fra begynnelsen var motivene på kortene preget av de utenlandske forbildene. Motivene på de første norske julekortene var nasjonalromantiske scener. Særlig var reproduksjoner av Adolph Tidemands maleri "Norsk Juleskikk" fra 1843 populært. Den første norske julekortnissen ble tegnet av Wilhelm Larsen i 1883. Den fremste norske nissetegner ble likevel Nils Bergslien, som spesialiserte seg på humoristiske bilder med fyldige smånisser med stor lue og langt hvitt hår, plassert i norsk bondelandskap.

I dag kan julekort kjøpes med alle slags motiver. Fra små og enkle til store og fargerike. De mest populære kortene er likevel dem som har en gammeldags, nostalgisk tone med kjelke og nisser og store, tykke julenisser med røde frakker.